fotogaléria news technika fauna & flóra inšpirácia
Úvod
Táto stránka je nezávislá a nekomerčná, zameraná na prírodné akvárium. Cieľom tejto stránky je priniesť trochu osvety na Slovensko okolo pojmu "prírodné akvárium" (nature aquarium), zverejniť svoje skúsenosti pre začínajúcich alebo skúsených akvaristov, diskutovať o nich, vymienať si názory. Nájdete tu moje skromné návody a tipy, ako  aj v slovenských podmienkach naplánovať, zariadiť a udržiavať  zdravé prírodné akvárium bez vysokých finančných nákladov. Informácie, ktoré tu nájdete, sa zakladajú výlučne na mojich pozorovaniach a skúsenostiach, nemám patent na rozum, neručím za okamžitý úspech, stále sa učím, aj na vlastných chybách, opisujem len cestu, ktorou som sa vybral ja s cieľom vytvoriť svoje vlastné prírodné akvárium.

Prírodné akvárium
Krstným otcom pojmu "nature aquarium" je podľa všetkého pán Takashi Amano, ktorého knihy predstavujú akúsi bibliu pre mnohých akvaristických fanatikov. Zaslúžil sa o takpovediac novú disciplínu v akvaristike. V rokoch, keď som bol malý a moja vlasť sa volala ešte ČSSR sme poznali typ klasického akvária, zameraného hlavne na akváriové rybky a občas sa spomenul pojem "holandské akvárium" kde stredobod tvorili akváriové rastliny  sadené takpovediac v záhonoch. V tej dobe začal v ďalekom Japonsku zariaďovať Takashi Amano akváriá, v ktorých takisto dominovali rastliny, avšak nie akváriá holandské - dnes majú zaužívaný názov: prírodné.

Príroda v prírodnom akváriu

Možno by názov niekomu mylne pripomínal akvárium striktne kopírujúce podvodnú prírodu alebo konkrétny biotop. Ako každé akvárium je aj akvárium prírodné vytvorené ľudskou rukou, je to malý umelý svet ohraničený sklom. Predsa len sa dá povedať, že takéto nádrže sú "prírodnejšie", ako nádrže ostatné, pretože znázorňujú svet, ktorý na pozorovateľa pôsobí krásou a vyváženosťou.  Nejedná sa o napodobneninu biotopu, čo sa tak či onak v obmedzených podmienkach akvária ani nedá, ale o prenesenie dojmov z prírody do akvária. Takéto akvárium predstiera dojem dokonalého a harmonického podvodného raja, ktorý sa má hlavne páčiť pozorovateľovi. Takashi Amano nachádza inšpiráciu v prírode - lesy, lúky, rieky, japonské záhrady, atď.

Avšak aj rybky ocenia podmienky v takomto akváriu. Známy výrok Takashiho Amana - "zdravé rastliny znamenajú zdravé ryby"  je skutočne pravdivý, pretože rybky milujú hustý zdravý rastlinný porast, kde sa môžu preháňať a skrývať. Rastliny sa naviac významne podieľajú na vytvorení vhodných podmienok pre ryby a stabilizácii chemických a biologických procesov v nádrži.