SubPage
CO2

V akváriu CO2 vzniká činnosťou baktérií. Množstvo CO2 vytvoreného dýchaním rýb je v zásade zanedbateľné. V dobre zabehnutých, „pomalších“ akváriách množstvo baktérií produkuje dostatočne veľa CO2 a rastlinky prosperujú aj bez umelého pridávania CO2.

Kým kedysi sa prihnojovanie CO2kou spomínalo v našej literatúre len okrajovo, dnes je začínajúci akvarista častokrát vystavený reklamám a informáciám na internete a v prospektoch. Výrobcovia systémov na pridávanie CO2 do vody prisahajú na pozitívne účinky na rastlinky, akvaristi publikujú na internete návody atď.

Lenže pridávanie CO2 má aj svoje úskalia a pred tým ako s tým začneme, si treba uvedomiť niekoľko faktov. Akváriá môžu fungovať aj bez pridávania CO2, sú to nádrže klasického „československého“ typu, kde je slabé osvetlenie, vzduchovanie alebo vzduchový pohon filtra a nenáročné pomalyrastúce rastliny. Ak do takejto nádrže začneme pridávať CO2, nebude to mať nijaké dobré účinky, naopak, pomaly asimilujúce rastlinky prebytok CO2 nespotrebujú, rýchlo klesne hodnota pH, rybky sa môžu otráviť a napr. kryptokoryny sa môžu rozpadnúť – to by bola smrť akvária. Alebo druhá alternatíva, v dôsledku silného vzduchovania / filtrovania v akváriu rastú len nenáročné rastliny znášajúce tvrdú zásaditú vodu (na hornej strane listov sa vytvára vrstva vápnika) a rýchlym pohybom vody sa všetok CO2 z vody vypudzuje, takže nepostrehneme ani najmenší efekt na rastliny.

Treba si uvedomiť, že v akváriu všetko so všetkým súvisí. V prírodných akváriách, kde sa často nachádzajú svetlomilné rastliny, je vďaka silnému osvetleniu kysličník uhličitý rýchlo skonzumovaný. Následkom by bolo zvyšovanie hodnoty pH (voda by bola alkalická), stagnácia rastu rastlín a ich postupný úhyn a zhoršenie podmienok pre živočíchy, pretože rybky (ale aj rastlinky) vhodné do prírodných akvárií uprednostňujú kyslejšie prostredie. Množstvo CO2 vo vode totiž významne ovplyvňuje jej hodnotu pH! Takže musíme vhodným spôsobom pridávať CO2 a vytvoriť v akváriu stabilné podmienky.

Množstvo pridávaného CO2 závisí od intenzity a dĺžky osvetlenia, od množstva rýb a od množstva a druhov rastlín v akváriu a od pohybu vody. Silným prúdením sa totiž CO2 z vody vypudzuje a voda sa prílišne okysličuje. Nemyslime si však, že množstvo o2 a CO2 zo sebou priamo súvisí. V nádrži môže byť napr. maximum kyslíka a zároveň veľké množstvo CO2.

Ako optimálna hodnota CO2 vo vode sa mi osvedčilo 20 – 30 mg/l. Hodnotu CO2 vo vode môžeme určiť pomocou hodnoty pH a KH (uhličitanová tvrdosť), alebo permanentným testerom, ktorý je v akváriu a podľa farby indikačnej tekutiny kedykoľvek vidíme, koľko CO2 je vo vode. Takisto jestvujú dokonalé a mikroprocesorom riadené zariadenia, ktoré umožňujú automatickú stabilizáciu hodnoty pH pomocou CO2 v akváriu.

V súčasnosti jestvujú dve osvedčené metódy pridávania CO2 do vody.


POZOR!

Dávkovanie CO2 do vody nie je bez rizika. Môže prísť k uduseniu živočíchov. V prvých dňoch pravidelne kontrolujte jeho množstvo vo vode! Začínajte s menším množstvom, postupne ho zvyšujte, až kým sa celý kolobeh nezabehá a vy zistíte potrebnú dávku. Pokiaľ je dávkovanie optimálne, nie je potrebné ho cez noc vypínať, výkyvy v pH by vtedy boli väčšie. Rastliny a živočíchy sú zvyknuté na vyšší obsah CO2 a nižšiu hodnotu pH cez noc. CO2 totiž stále uniká cez hladinu počas cirkulácie vody a voda sa dostatočne prekysličuje. Avšak za predpokladu, že dávkovanie CO2 nie je príliš silné a že je zaručená dostatočná cirkulácia vody. Ak by ste však postrehli, že ryby cez noc lapajú po vzduchu priamo pri hladine, treba dávkovanie patrične znížiť.
naspäť