SubPage
Flóra

V prírodnom akváriu predstavujú rastliny dominantu ako aj z estetického hľadiska, tak aj z hľadiska biologického. Zdravé rastliny sa totiž významnou mierou podieľajú na odbúravaní odpadných a pre rybky škodlivých látok. Produkujú kyslík, vylučujú látky, ktoré hubia/tlmia riasy a choroboplodné zárodky a podľa všetkého aj látky, ktoré pozitívne vplývajú na kondíciu a zdravie rýb. Napr. rozmnoženie niektorých rýb je bez použitia výluhov niektorých rastlín takmer nemožné. V neposlednom rade poskytujú úkryt plachým a mladým rybám, substrát na neres, atď.

Našim cieľom je vytvoriť pre rastlinky optimálne podmienky. Tri základné faktory sú: 1. svetlo, 2. CO2, 3. živiny. Už pri plánovaní a zariaďovaní akvária by sme si mali uvedomiť, aké podmienky vyhovujú našim budúcim rastlinkám a ako ich vytvoriť. V zásade sa dá povedať, že väčšine z dostupných tropických rastlín vyhovuje voda neutrálna až kyslá, mäkká maximálne však polotvrdá. Takisto treba zabezpečiť dodávanie CO2 do vody (pozri technika) a vhodným spôsobom dodávať živiny.

Akváriové rastliny môžeme rozdeliť na viacero skupín: rýchlorastúce / pomalyrastúce, rastliny vyžadujúce priame silné svetlo / rastliny rastúce aj v polotieni, rastliny prijímajúce živiny cez koreňový systém / cez listy / cez oboje, machy, paprade, stonkaté rastliny, listnaté atď. nehovoriac už o vedeckých triedeniach.

Ešte niekoľko viet k ponuke rastlín v obchodoch a ich pestovaniu. Ponuka rastlín v obchodoch sa dnes úplne líši od ponuky, ktorá bola za starého režimu v sieti Chovproduktu. Dnes asi najvýznamnejším dodávateľom rastlín na Slovensko je česká spoločnosť Rataj. Jeho rastliny však zväčša pochádzajú od ázijských veľkopestovateľov. V dnešnej dobe je drvivá väčšina rastlín vypestovaná (a nie z voľnej prírody). Pestujú sa emerzne, to zn. nad vodou. Väčšina akváriových rastlín rastie totiž v močiaroch, kde sú istý čas nad vodou a istý čas pod vodou. To má pre spoločnosti niekoľko výhod, rastliny rastú rýchlejšie, nie sú napádané riasami, dajú sa rozmnožovať vo väčšom množstve, to znamená nižšie náklady a snáď aj nižšia cena pre konzumenta ;-).

Emerzné kultivovanie má svojich skalných odporcov, tvrdia že rastliny po premiestnení do akvária hynú lebo sa nedokážu prispôsobiť podvodnému životu, že na akvaristoch sa pácha podvod a že z predajní vymizli „klasické“ rastliny, ktoré akvaristi kedysi v ČSSR úspešne submerzne pestovali. Určite na tom niečo pravdy je, ale na druhej strane sú touto cestou dostupné rastliny, o ktorých sa nám kedysi nesnívalo a za skutočne prijateľnú cenu, pokiaľ porovnávam s cenami v zahraničí. Napr. hemianthus micranthemoides stojí v Rakúsku 5,- € (Aquarium Linden) a na Slovensku možno 60,- SK (Rataj).

Má to však niekoľko úskalí. Rastliny trpia dlhým transportom, kým sa ešte od Rataja dostanú napr. do slovenských predajní, prejde ďalší čas. V obchodoch sú zväčša skladované v nevhodných podmienkach (málo svetla, málo CO2, atď.). Keď si akvarista zakúpi takúto rastlinu, môže sa stať, že rastlina sa už neuchytí a uhynie. Emerzne vypestovaná rastlina potrebuje totiž svoj čas na prispôsobenie sa podvodnému prostrediu, staré listy pod vodou odumrú a musia sa vytvoriť nové, často úplne inak vyzerajúce listy. Preto moja rada: informujte sa vo Vašom obchode, kedy prídu čerstvé rastliny. Pripravte im optimálne podmienky a rastliny sa bez väčších problémov dokážu adaptovať novému podvodnému prostrediu. Mne osobne neuhynula ešte ani jedna rastlinka, i keď väčšina bola vypestovaná emerzne a mnohé som kúpil / dostal už vo veľmi zbedačenom stave. Ak by si takúto rastlinku zasadil do akvária začiatočník so slabým osvetlením, bez pridávania CO2 a živín, je jasné že rastlinka uhynie. To je na jednej strane problém akvaristu, ktorý si vybral zlý exemplár alebo nevhodný druh, na strane druhej by mali predajcovia upozorniť na náročnosť týchto rastlín a ponúknuť poradenstvo.
naspäť