SubPage
Kritériá pre výber rýb

Výber rýb a iných živočíchov do prírodného akvária je obmedzený niekoľkými kritériami.

Musia to byť ryby mierumilovné, neubližujúce svojmu a iným druhom. Takisto sa musíme vyhnúť rybám, ktoré môžu požierať vegetáciu, prerábať akvárium, alebo jednoducho svojou veľkosťou ničiť nami pracne vytvorený layout akvária. Ich nároky na kvalitu vody by mali zodpovedať podmienkam, aké sa snažíme vytvoriť v prírodnom akváriu najmä pre rastliny – to zn. voda mierne kyslá až neutrálna, mäkká až polotvrdá. Z hľadiska estetického by sme sa mali vyhnúť divokému mixu rôznych druhov. Vhodné sú najmä kŕdľovité ryby, napr. tetrovité (characidae) – napr. hemigrammus erythrozonus, hem. pulcher, hem. bleheri, hyphessobrycon pulchripinnis, hyph. rosaceus, paracheirodon axelrodi, par. innesi, sekierky, drobnoústky atď. - a kaprovité (cyprinidae) – napr. rasbora heteromorpha, rasbora maculata, rasbora vaterifloris, brachydanio rerio, barbus schuberti atď., ale aj ryby nie celkom kŕdľovité, ale cítiace sa najlepšie vo väčšej skupine, napr. gupky. Z týchto druhov rýb si vždy kupujeme minimálne 15 kusov, tak aby mohli vytvoriť aký taký kŕdeľ. Radšej však aj viac, v menších skupinách sa tieto rybky necítia dobre, viacej sa stresujú a sú plaché.

V malých nádržiach je preto vhodné chovať len kŕdeľ z jedného druhu, vo väčších nádržiach môže byť druhov viac, pričom treba dbať na vhodnú kombináciu.

K hore uvedeným druhom môžeme za určitých okolností pridať aj niektoré menšie druhy cichlíd, resp. ich chovať v samostatných nádržiach. To sú napríklad juhoamerické cichlidky napr. papiliochromis ramirezi (ramirezky) alebo rybky rodu apistogramma (odporúčam však len skúseným akvaristom, rybky sú mimoriadne citlivé na kvalitu vody) alebo africké cichlidky, napr. anomalachromis thomasi.

Tie určité okolnosti sú, že akvárium by malo byť dobre zarastené a dostatočne veľké, aby nedochádzalo ku konfliktom a slabšie druhy mali dostatok miest na úkryt, pretože hore uvedené cichlidky môžu byť a to hlavne v čase neresu pomerne teritoriálne.

Ďalej ešte spomeniem pterophyllum scalare, pterophyllum altumsymphysodon discus alebo symphysodon aequifasciata. Pterophyllum scalare (skalár) môžeme skombinovať s rôznymi väčšími druhmi tetier, aby ich skaláre neohrozovali. Posledné tri menované druhy patria výhradne do rúk špecialistov. Nemám s nimi osobné skúsenosti, no fotografie a komentáre v Amanových knihách jasne dokazujú, že za dodržania kvalitných podmienok v nádrži sú aj tieto vzácne a majestátne ryby vhodné do prírodných akvárií.

Takisto nezabúdajme na labyrintky, sumčeky rodu corydoras alebo aterínky, ktoré môžu veľmi dobre pôsobiť v prírodnom akváriu.

naspäť